REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Rady z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Rumunii zapobiegawczo średnioterminowej pomocy finansowej UE

Strony 15 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Rumunii pomocy wzajemnej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 474/2011 z dnia 3 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 2 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 475/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1425/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończącego postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 476/2011 z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszarów ICES IIa, IIIa oraz IV

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 477/2011 z dnia 17 maja 2011 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 511/2010 na przywóz niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, w drodze przywozu niektórych rodzajów drutu molibdenowego wysyłanego z Malezji i Szwajcarii, bez względu na to, czy został zgłoszony jako pochodzący z Malezji i Szwajcarii, i poddające ten przywóz rejestracji

Strony 14 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 478/2011 z dnia 17 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 479/2011 z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do kabli zasilania, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3107) 

Strony 22 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych(  )

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2011/28/UE z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych(  )

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego(   - sprostowanie w   )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2772)

Strony 1 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 469/2011 z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 470/2011 z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010-2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 471/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2010/2011 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 472/2011 z dnia 16 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 473/2011 z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2011 r. uchylająca decyzję 2003/796/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/146/WE w odniesieniu do zastąpienia członków komitetów naukowych członkami z zespołu doradców naukowych utworzonego decyzją 2008/721/WE

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 451/2011 z dnia 6 maja 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 452/2011 z dnia 6 maja 2011 r. nakładające ostateczne cło antysubsydyjne na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 18 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Oświadczenia Komisji

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA