REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 6 - 1343 Pobierz pdf

Protokół dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Strony 1344 - 1414 Pobierz pdf

REKLAMA

Protokół dotyczący wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

Strony 1415 - 1417 Pobierz pdf

Protokół w sprawie współpracy kulturalnej

Strony 1418 - 1426 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2740) 

Strony 1 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2741) 

Strony 53 - 120 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 464/2011 z dnia 11 maja 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 465/2011 z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 882/2010 w odniesieniu do składania wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 466/2011 z dnia 13 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 467/2011 z dnia 13 maja 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2011 r.

Strony 12 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 468/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach dwunastych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/59/UE z dnia 13 maja 2011 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu ich dostosowania do postępu technicznego 

Strony 17 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

Strony 26 - 28 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Pakistanem o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 457/2011 z dnia 10 maja 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 2 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 458/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do montowania opon oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 

Strony 11 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 631/2009 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg 

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorantraniliprolu (DPX E-2Y45) w marchwi lub na jej powierzchni 

Strony 23 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 461/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 397/2010 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2010/2011

Strony 41 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 462/2011 z dnia 12 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 43 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 463/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 453/2011 z dnia 4 maja 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz furoaldehydu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei 

Strony 11 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 455/2011 z dnia 11 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 68 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 456/2011 z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 70 - 71 Pobierz pdf

REKLAMA