REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 405/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych sztab i prętów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

Strony 3 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 406/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2380/2001 w zakresie składu dodatku paszowego maduramycyna amonu alfa 

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 407/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie włączenia niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 

Strony 13 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 408/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie formatu przesyłu danych 

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 619/2008 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 410/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 259/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 411/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 412/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2011 r.

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/56/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cyprokonazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE 

Strony 30 - 33 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/57/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluometuronu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE 

Strony 34 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 394/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające, w odniesieniu do rozszerzenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na kraje EFTA-EOG, rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych 

Strony 1 - 125 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozserzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 403/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/55/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej paklobutrazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE 

Strony 5 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/766/WE w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2633) 

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: kwas askorbinowy, ipkonazol, spiromesifen, topramezon i Pseudomonassp. szczep DSMZ 13134(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2668) 

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonych do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia metobromuronu, kwasu S-abscysynowego,Bacillus amyloliquefacienssubsp.plantarumD747,Bacillus pumilusQST 2808 i Streptomyces lydicusWYEC 108 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2675) 

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech i Rumunii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2748)

Strony 15 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 395/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 396/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 397/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach dwudziestego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 398/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 399/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 400/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

Strony 10 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 401/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA