REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 425/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/261/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. dotycząca niewłączenia propizochloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2726) 

Strony 19 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom do zmywarek do naczyń(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2806) 

Strony 22 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom pralniczym(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2815) 

Strony 34 - 47 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/35/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. dotycząca łączenia się spółek akcyjnych 

Strony 1 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za ogórki i czereśnie

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 414/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [ΌΚρίκΚ Πηλίου (Firiki Piliou) (ChNP)]

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 415/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lapin Poron kylmäsavuliha (ChNP)]

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Valle d’Aosta Lard d’Arnad/Vallée d’Aoste Lard d’Arnad (ChNP)]

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 417/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 418/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/320/UE skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

Strony 26 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 89/471/EWG zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niemczech(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2709)

Strony 29 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uznania Tunezji w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2754) 

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2011 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością(  )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Regulamin nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX

Strony 1 - 54 Pobierz pdf

Regulamin nr 34 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Strony 55 - 79 Pobierz pdf

Powiadomienie o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Powiadomienie o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA