REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Rady z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Bułgarii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 14/09 (ex NN 17/09) udzielonej przez Węgry na rzecz Péti Nitrogénművek Zrt.(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7274) 

Strony 9 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniająca protokół 4 (Reguły pochodzenia) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 64 Pobierz pdf

Regulamin - Siódma kadencja Parlamentu - marzec 2011

Strony 1 - 151 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci 

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 433/2011 z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt 

Strony 5 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 434/2011 z dnia 4 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 254/09/COL z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty pierwszy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału w sprawie egzekwowania prawa dotyczącego pomocy państwa przez sądy krajowe

Strony 13 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 431/2011 z dnia 3 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 maja 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia beta-cypermetryny, eugenolu, geraniolu i tymolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2776) 

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 maja 2011 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Republiki Południowej Afryki w wykazie państw trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koni(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2959) 

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1062/2009 z dnia 26 października 2009 r. otwierającego i określającego sposób zarządzania autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2010 do 2012 r. i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 824/2007(  )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 859/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego(  )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 426/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup 

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 428/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 429/2011 z dnia 2 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 430/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

Strony 1 - 153 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 419/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 420/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych 

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 421/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 422/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2011 r.

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 423/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach jedenastych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 424/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA