REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 343/09/COL z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie transakcji dotyczących nieruchomości o numerach 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70, 2/32 przeprowadzonych przez gminę Time (Norwegia)

Strony 72 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 443/2011 z dnia 5 maja 2011 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 598/2009 na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, oraz rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 598/2009 na przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do przywozu wysyłanego z Singapuru

Strony 1 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 444/2011 z dnia 5 maja 2011 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 599/2009 na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady, oraz rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 599/2009 na przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do przywozu wysyłanego z Singapuru

Strony 12 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 

Strony 22 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 446/2011 z dnia 10 maja 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji

Strony 47 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 447/2011 z dnia 6 maja 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 63 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 448/2011 z dnia 6 maja 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Σταφίδα Î-λείας (Stafida Ilias) (ChOG)]

Strony 65 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 449/2011 z dnia 6 maja 2011 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (ChNP), 龙井茶 (Longjing Cha) (ChNP), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (ChNP), 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (ChOG)]

Strony 67 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 450/2011 z dnia 10 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 69 - 70 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/58/UE z dnia 10 maja 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia karbendazymu jako substancji czynnej 

Strony 71 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie pomocy państwa w formie ugody podatkowej udzielonej przez Belgię na rzecz spółki Umicore SA (dawniej „Union Minière SA”) (Pomoc państwa C 76/03 (ex NN 69/03))(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2538) 

Strony 76 - 99 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 maja 2011 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch, Polski i Zjednoczonego Królestwa za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3066) 

Strony 100 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 442/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/273/WPZiB z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 11 - 14 Pobierz pdf

Regulamin nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji I. Określonych elementów pojazdów silnikowych wykorzystujących w układach napędowych sprężony gaz ziemny (CNG); - II. Pojazdów w odniesieniu do montażu określonych homologowanych elementów służących do wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w ich układach napędowych

Strony 1 - 108 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 439/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci 

Strony 4 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 441/2011 z dnia 6 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/270/WPZiB z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

Strony 12 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2010(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2927)

Strony 15 - 69 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2010(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2958)

Strony 70 - 76 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 435/2011 z dnia 5 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2007 ustanawiające zasady stosowania programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 436/2011 z dnia 5 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 437/2011 z dnia 5 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 438/2011 z dnia 5 maja 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA