REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 328/2014 z dnia 26 marca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Miele Varesino (ChNP)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 329/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające po raz 211. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 330/2014 z dnia 31 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Regulamin nr 50 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Regulamin nr 129 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona)

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

Strony 251 - 251 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona)

Strony 309 - 309 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Strony 357 - 357 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 322/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 323/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 325/2014 z dnia 28 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/21/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie i uchylająca decyzję BiH/17/2011

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM Mali/1/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję EUTM Mali/1/2013

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu produktów mięsnych, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przygotowanych ze świeżego mięsa drobiu domowego, w tym mięsa ptactwa łownego utrzymywanego w warunkach fermowych i dzikiego ptactwa łownego (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1904)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1912)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Litwy za oficjalnie wolną od brucelozy (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1940)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1979)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/1)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie drugiego skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

REKLAMA