REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 346/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 347/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do zwiększenia maksymalnej całkowitej zawartości dwutlenku siarki koniecznego z powodu warunków klimatycznych

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 348/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2094)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania kwalifikowalnych specyfikacji technicznych ICT na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2120)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2013/480/UE z dnia 20 września 2013 r. ustanawiającej, na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich będące wynikiem ćwiczenia interkalibracyjnego, i uchylającej decyzję 2008/915/WE ( Dz.U. L 266 z 8.10.2013 )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Informacja o dacie podpisania umowy o współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w zakresie europejskich programów nawigacji satelitarnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 344/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Austrii z zakresu zastosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2093)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2012/757/UE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniającej decyzję 2007/756/WE ( Dz.U. L 345 z 15.12.2012 )

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 342/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania metod obliczania wymogów adekwatności kapitałowej w odniesieniu do konglomeratów finansowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 343/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/183/WPZiB z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1001/2013z dnia 4 października 2013 r. zmieniającegozałącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawienomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej TaryfyCelnej (Dz.U. L 290 z 31.10.2013)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 336/2014 z dnia 28 marca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 337/2014 z dnia 28 marca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 338/2014 z dnia 28 marca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 339/2014 z dnia 28 marca 2014 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach Unii oraz wodach międzynarodowych obszaru Vb, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 340/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 odnośnie do niektórych zasad dotyczących interwencji publicznej w przypadku niektórych produktów rolnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 341/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Luksemburga

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/181/WPZiB z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu w Republice Środkowoafrykańskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu w Republice Środkowoafrykańskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 326/2014 z dnia 26 marca 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Lomnické suchary (ChOG)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 327/2014 z dnia 26 marca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Requeijão da Beira Baixa (ChNP)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA