REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/373 z dnia 5 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/374 z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/375 z dnia 6 marca 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/376 z dnia 6 marca 2015 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/377 z dnia 2 marca 2015 r. ustanawiające wzory dokumentów wymaganych do płatności salda rocznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/378 z dnia 2 marca 2015 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do wprowadzenia procedury rocznego rozliczania rachunków i wprowadzenia kontroli zgodności rozliczeń

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/379 z dnia 6 marca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/380 z dnia 6 marca 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 2 do dnia 3 marca 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji, i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc marzec 2015 r.

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/381 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie mianowania szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/382 z dnia 6 marca 2015 r. zmieniająca decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2015/383 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 668/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-DB, dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( Dz.U. L 192 z 13.7.2013 )

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady ( Dz.U. L 325 z 11.12.2009 )

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/357 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/358 z dnia 3 marca 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Cereza del Jerte (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/360 z dnia 5 marca 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/361 z dnia 5 marca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/362 z dnia 2 marca 2015 r. ustalająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku Stanów Zjednoczonych o przyznanie przez WTO zwolnienia dotyczącego przedłużenia i rozszerzenia zakresu wydanej przez Stany Zjednoczone ustawy o odbudowie gospodarczej basenu Morza Karaibskiego (CBERA)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/363 z dnia 5 marca 2015 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/364 z dnia 5 marca 2015 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/365 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyznania niektórym państwom członkowskim odstępstw dotyczących przekazywania statystyk na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na opiekę zdrowotną i jej finansowania (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1377)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2014/738/UE z dnia 9 października 2014 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych ( Dz.U. L 307 z 28.10.2014 )

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/350 z dnia 2 marca 2015 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w obszarach VIIIc, IX i X; w wodach unijnych obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA