REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1944 z dnia 13 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby procesu konsultacji między odpowiednimi właściwymi organami w odniesieniu do powiadomienia o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej, zgodnie z dyrektywami 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1945 z dnia 19 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do powiadomień od i dla wnioskodawcy oraz uprawnionych firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1947 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego na mocy Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz, w odniesieniu do przyjęcia wspólnych wytycznych w sprawie wykonania tej umowy

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1948 z dnia 25 października 2017 r. dotycząca wykonania decyzji 2014/450/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1949 z dnia 25 października 2017 r. uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/715/UE określającą Sri Lankę jako państwo trzecie, które Komisja uznaje za niewspółpracujące państwo trzecie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 204/16/COL z dnia 23 listopada 2016 r. dotycząca domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa przyznanej przedsiębiorstwom Íslandsbanki hf. i Arion Bank hf. na podstawie umów pożyczki zawartych na rzekomo preferencyjnych warunkach (Islandia) [2017/1950]

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1594 z dnia 25 września 2017 r. dodające do kwot połowowych na 2017 r. określone ilości zatrzymane w roku 2016 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1751 z dnia 25 września 2017 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1752 z dnia 12 września 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [FenalĂĽr fra Norge (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1753 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1754 z dnia 25 września 2017 r. wykonująca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2017 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Kanadą z dnia 12 września 2017 r. dotycząca wykazu organów oceny zgodności w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń technologii informatycznych i nadajników radiowych [2017/1755]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy ( Dz.U. L 87 z 31.3.2017 )

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1940 z dnia 13 lipca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do treści i formatu świadectw zootechnicznych wydawanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z rodziny koniowatych, umieszczanych w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zwierząt z rodziny koniowatych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1941 z dnia 24 października 2017 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2369 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół przystąpienia do umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wejściu w życie porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową napodstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmianylist koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wejściu w życie porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Wschodnią Republiką Urugwajuna podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącesię do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2385 z dnia 23 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywoziedla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości (UE) 2016/2386 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa mających zastosowaniedo informacji lub materiałów przedstawionych Sądowi na podstawie art. 105 jego regulaminu postępowania

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Sądu (UE) 2016/2387 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa mających zastosowanie do informacjilub materiałów przedstawionych na podstawie art. 105 § 1 lub § 2 regulaminu postępowania

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Jordania nr 1/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. dotycząca uzgodnienia Priorytetów partnerstwaUE–Jordania [2016/2388]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1912 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA