REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/1748 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015

Strony 368 - 368 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/1749 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2015

Strony 371 - 371 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/1750 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

Strony 372 - 372 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1770 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1771 z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1772 z dnia 28 września 2017 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa pochodzące z Kanady i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1773 z dnia 28 września 2017 r. zmieniające po raz 278. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1774 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1775 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1776 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprostowanie do zalecenia Rady Stowarzyszenia UE-EGIPT nr 1/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. dotyczącego uzgodnienia priorytetów partnerstwa UE-Egipt [2017/1544] ( Dz.U. L 236 z 14.9.2017 )

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/1568 z dnia 15 września 2017 r. wykonującego rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ( Dz.U. L 238 z 16.9.2017 )

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2017/1573 z dnia 15 września 2017 r. dotyczącej wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ( Dz.U. L 238 z 16.9.2017 )

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/2391 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz niektórych klubów sportowych (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4046)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych ( Dz.U. L 167 z 27.6.2012 )

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1960 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1961 z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1962 z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 611/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1963 z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 615/2014 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów prac w celu wsparcia sektorów oliwy z oliwek i oliwek stołowych

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1964 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1239 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących terminów i powiadomień o ilościach objętych pozwoleniami w sektorze ryżu

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1965 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1237 w odniesieniu do charakteru i rodzaju informacji, które mają być przekazywane w przypadku pozwoleń w sektorze ryżu

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1966 z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1189/2011 w odniesieniu do przekazywania wniosków o udzielenie pomocy i działań podejmowanych w następstwie tych wniosków

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1967 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Działanie przygotowawcze Unii w zakresie badań nad obronnością)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA