REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1968 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboj u wybrzeży Somalii (Atalanta) (ATALANTA/3/2017)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1969 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7317)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1758 z dnia 27 września 2017 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1759 z dnia 27 września 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1760 z dnia 27 września 2017 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres wrzesień 2017 r.

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2017/1761 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1762 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Rumunię

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1763 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Litewską

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1764 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Austrii

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1765 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Niderlandów

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1766 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu EPA utworzonego na mocy Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz zmian do wykazu krajów i terytoriów zamorskich stowarzyszonych z Unią Europejską

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1767 z dnia 25 września 2017 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych zużywanych na wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde i wyspach Scilly zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1768 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Republiki Chorwacji do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1769 z dnia 25 września 2017 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do zawarcia z Ukrainą umowy zawierającej postanowienia, które stanowią odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do utrzymania mostów drogowych na granicy polsko-ukraińskiej

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1937 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1955 z dnia 24 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1956 z dnia 26 października 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Saucisson dArdenne/Collier dArdenne/Pipe dArdenne (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1957 z dnia 26 października 2017 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Kosowa i ustanawiające zarządzanie nimi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1958 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres październik 2017 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1959 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.34720 - 2015/C (ex 2015/N), wdrożonej przez Danię na rzecz restrukturyzacji Vestjysk Bank (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4990)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/1756 z dnia 26 września 2017 r. uchylające rozporządzenie (UE) nr 1013/2010 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1757 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej z 1979 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1942 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące wykonania art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 747/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA