REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Rady (UE) 2016/437 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Peru dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/439 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), węglika wapnia, jodku potasu, wodorowęglanu sodu, reskaluru oraz Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 i Beauveria bassiana szczep GHA

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/440 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/441 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w musztardzie

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/442 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 170/2013 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Chorwacji

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/443 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych przywozu

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/444 z dnia 23 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/445 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii (EBC/2016/4)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/446 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję Rady 2013/34/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/447 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/2460 dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1608)

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/448 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do statusu Malty jako państwa oficjalnie wolnego od gruźlicy i brucelozy w odniesieniu do stad bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1697)

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/400 z dnia 9 marca 2016 r. wdrażające klauzulę ochronną i mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/401 z dnia 9 marca 2016 r. wdrażające mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł przewidziany w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców ( Dz.U. L 60 z 2.3.2013 )

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska ( Dz.U. L 192 z 22.7.2011 )

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/430 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/431 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/432 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/433 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych Ameryki w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N8

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA