REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/356 z dnia 11 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dlaustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/357 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte przez Unię Europejską naforum Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii w sprawie udziału byłej jugosłowiańskiejrepubliki Macedonii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w sprawie warunkówtego udziału, w ramach określonych w art. 4 oraz 5 rozporządzenia (WE) nr 168/2007, z uwzględnieniem postanowień dotyczącychudziału w inicjatywach podejmowanych przez Agencję, wkładu finansowego oraz personelu

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/358 z dnia 8 marca 2016 r. zezwalająca Republice Francuskiej na stosowanie obniżonych stawekpodatkowych na benzynę i olej gazowy używane jako paliwa silnikowe zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/359 z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczającychw związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2016/360 z dnia 11 marca 2016 r. dotycząca wykonania decyzji 2013/798/WPZiB w sprawie środkówograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/361 z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniudo wpisu dotyczącego Chin w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywychzwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1450) (Tekstmający znaczenie dla EOG)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/362 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zbiornika entalpicznego przedsiębiorstwaMAHLE Behr GmbH & Co. KG jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowychna podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2362 z dnia 15 grudnia 2015 r. dotyczącej zwolnień z rozszerzonego cłaantydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr88/97 (Dz.U. L 331 z 17.12.2015)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2016/70 budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy2015 (Dz.U. L 18 z 26.1.2016)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/323 z dnia 24 lutego 2016 r. ustanawiające szczegółowe zasady współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi dotyczące wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie uzgodnień między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Uzgodnienia między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/345 z dnia 10 marca 2016 r. określające częstotliwość zgłaszania danych dotyczących statusu kontenera (CSM), format tych danych i metodę ich przekazywania

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/346 z dnia 10 marca 2016 r. określające pozycje, które mają być zawarte w systemie informacji celnej

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/348 z dnia 10 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 98/2012 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Komagataella pastoris (DSM 23036) stosowanego jako dodatek paszowy dla tuczników (posiadacz zezwolenia Huvepharma EOOD)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/349 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/350 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia uzgodnień między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/351 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie wniosku Jordanii o przyznanie przez WTO zawieszenia dotyczącego okresu przejściowego na zniesienie programu subsydiów wywozowych

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/352 z dnia 4 marca 2016 r. ustalająca stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we właściwych komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do regulaminów ONZ nr 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 i 131 oraz w sprawie wniosku dotyczącego nowego regulaminu dotyczącego homologacji cichych pojazdów transportu drogowego (QRTV)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/337 z dnia 2 marca 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Karlovarský suchar (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/338 z dnia 9 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA