REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/434 z dnia 22 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/435 z dnia 22 marca 2016 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2016/436 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Ceł utworzonym Układem o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia Protokołu II do tego Układu, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/414 z dnia 10 marca 2016 r. upoważniająca Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania, a Maltę do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, w interesie Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/415 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do dwóch producentów eksportujących oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/577/WE przyjmującej zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/416 z dnia 21 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/417 z dnia 17 marca 2016 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1509)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/418 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zgodności stawek jednostkowych w strefach pobierania opłat na rok 2016 na podstawie art. 17 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1583)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/419 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie niezgodności stawek jednostkowych w strefach pobierania opłat na rok 2016 z przepisami art. 17 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1588)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/420 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia niezgodności stawek jednostkowych w strefach pobierania opłat na rok 2015 na podstawie art. 17 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1592)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/421 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie niezgodności stawek jednostkowych w strefie pobierania opłat w Szwajcarii na rok 2015 i rok 2016 z przepisami art. 17 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013 (notyfikowana jako dokument C(2016) 1594)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/422 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zgodności stawek jednostkowych w strefach pobierania opłat na rok 2015 na podstawie art. 17 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1595)

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/423 z dnia 18 marca 2016 r. upoważniająca niektóre laboratoria w Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1609)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/113 z dnia 28 stycznia 2016 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz stalowych prętów zbrojeniowych o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ( Dz.U. L 23 z 29.1.2016 )

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ( Dz.U. L 81 z 21.3.2001 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 65)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/402 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Radą Ministrów Republiki Albanii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Radą Ministrów Republiki Albanii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/404 z dnia 18 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/405 z dnia 18 marca 2016 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2077 w odniesieniu do jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/406 z dnia 18 marca 2016 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007 na mięso drobiowe pochodzące z Izraela

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/407 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/408 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia relokacji 30 % wnioskodawców przydzielonych Austrii na mocy decyzji (UE) 2015/1601 ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/409 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Hiszpanii

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA