REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2015/2265 z dnia 7 grudnia 2015 r. otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016–2018 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami ( Dz.U. L 322 z 8.12.2015 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/246 z dnia 3 lutego 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy, które należy stosować w zgłoszeniach w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/261 z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/262 z dnia 25 lutego 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/263 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do tytułu kategorii żywności 12.3 Octy

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/264 z dnia 25 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/265 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia generatora/silnika MELCO w charakterze technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 ( Dz.U. L 44 z 14.2.2014 )

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/257 z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 367/2014 ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/258 z dnia 24 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/259 z dnia 24 lutego 2016 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 965)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2016/150 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/251 z dnia 23 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/252 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na wypłatę zaliczek

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/253 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/254 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie uruchomienia na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/255 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/256 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie rozszerzenia wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych na właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich oraz Europejski Bank Centralny wykonujący swoje zadania nadzorcze (EBC/2016/1)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/247 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalające orientacyjny przydział tej pomocy

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/249 z dnia 10 lutego 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jambon de lArdèche (ChOG)]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/250 z dnia 22 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/238 z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/239 z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w niektórych produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA