REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/240 z dnia 19 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/241 z dnia 19 lutego 2016 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2016/242 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/243 z dnia 12 lutego 2016 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/244 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2015/50)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/236 z dnia 18 lutego 2016 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw ( Dz.U. L 44 z 19.2.2016 )

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/232 z dnia 15 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do niektórych aspektów współpracy producentów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/233 z dnia 9 lutego 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Guijuelo (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/234 z dnia 9 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salam de Sibiu (ChOG)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/235 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/236 z dnia 18 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/237 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 826)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej ( Dz.U. L 188 z 18.7.2009 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej ( Dz.U. L 343 z 22.12.2009 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 385/96 z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków ( Dz.U. L 56 z 6.3.1996 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 23, s. 337)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/195 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie środków pomocy państwa SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) wdrożonych przez Włochy obejmujących obniżenie podatków i składek związanych z klęskami żywiołowymi (wszystkie sektory z wyjątkiem rolnictwa) oraz SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) wdrożonych przez Włochy obejmujących obniżenie podatków i składek związanych z trzęsieniem ziemi w 2009 r. w Abruzji (wszystkie sektory z wyjątkiem rolnictwa) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 5549)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 38/15/COL z dnia 4 lutego 2015 r. dotycząca przyjęcia zawiadomienia: „Wytyczne w sprawie stosowania art. 53 Porozumienia EOG do porozumień o transferze technologii” [2016/196]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania [2016/194]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/222 z dnia 5 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/223 z dnia 17 lutego 2016 r. ustanawiające procedurę oceny niektórych wniosków o traktowanie na zasadach rynkowych i o indywidualne traktowanie składanych przez producentów eksportujących z Chin i Wietnamu i wykonujące wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-659/13 i C-34/14

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/224 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/225 z dnia 17 lutego 2016 r. ustalające maksymalną ilość produktu przypadającą na państwo członkowskie i okres składania wniosków o nadzwyczajne dopłaty do prywatnego przechowywania niewykorzystanych ilości niektórych serów, w ramach ilości określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/1852

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/226 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 999/2014 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/227 z dnia 17 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA