REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/339 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2 010–2 025 MHz na potrzeby przenośnych lub ruchomych bezprzewodowych łączy wizyjnych i bezprzewodowych kamer używanych do realizacji programów i imprez specjalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1197)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 404/14/COL z dnia 8 października 2014 r. w sprawie programu zachęt inwestycyjnych w Islandii (Islandia) [2016/340]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane ( Dz.U. L 395 z 30.12.1989 ) (Polskie wydanie specjalne: Rozdział 06 Tom 001 s. 246–248)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/326 z dnia 25 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/327 z dnia 25 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Polvorones de Estepa (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/328 z dnia 26 lutego 2016 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Carciofo Spinoso di Sardegna (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/329 z dnia 8 marca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków oraz dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, macior i podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia Lohmann Animal Nutrition GmbH)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/330 z dnia 8 marca 2016 r. zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych, na okres 2017–2019

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/331 z dnia 8 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/332 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylenia decyzji BiH/22/2014 (BiH/23/2016)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/333 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/334 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Litewską

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/335 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zezwolenia na odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w odniesieniu do Hiszpanii, Francji, Włoch i Cypru (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1341)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/324 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności dopuszczonych we wszystkich kategoriach żywności

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/325 z dnia 7 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/311 z dnia 4 marca 2016 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/312 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „tylwalozyna”

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/313 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do dodatkowych wskaźników monitorowania na potrzeby sprawozdawczości w zakresie płynności

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/314 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/315 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/316 z dnia 4 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2016/317 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do urzędowej etykiety na opakowaniach materiału siewnego

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/318 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/319 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

REKLAMA