REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2016/2210 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2016/2258 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2259 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2260 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 226/2007, (WE) nr 1293/2008, (WE) nr 910/2009, (WE) nr 911/2009, (UE) nr 1120/2010, (UE) nr 212/2011 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 95/2013 i (UE) nr 413/2013 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M i Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2261 z dnia 15 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tlenku miedzi(I) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2262 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające po raz 257. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2263 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2264 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w pierwszym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/2265 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/2266 z dnia 6 grudnia 2016 r. upoważniająca Niderlandy do stosowania obniżonej stawki opodatkowania wobec energii elektrycznej dostarczanej do stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2267 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2268 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzje 2007/305/WE, 2007/306/WE i 2007/307/WE w odniesieniu do okresu tolerancji na obecność ilości śladowych mieszańca rzepaku Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), mieszańca rzepaku Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) i rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) oraz ich produktów pochodnych(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8390)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2269 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Indiach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2270 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności zatwierdzonych giełd w Singapurze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2271 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności giełd instrumentów finansowych i giełd towarowych w Japonii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2272 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności rynków finansowych w Australii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2273 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności uznanych giełd w Kanadzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2274 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Nowej Zelandii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2275 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Japonii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2276 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Brazylii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2277 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Dubai International Financial Centre zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2278 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2279 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8835)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Kosowo nr 1/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego [2016/2280]

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1567 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii i państw członkowskich, oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA