REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Nota dotycząca tymczasowego stosowania Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1568 z dnia 15 września 2017 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1569 z dnia 23 maja 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 poprzez określenie zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do badanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz ustaleń dotyczących prowadzenia inspekcji

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1570 z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/366 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/367 nakładające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i uchylające decyzję wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1571 z dnia 15 września 2017 r. zmieniające po raz 277. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/1572 z dnia 15 września 2017 r. uzupełniająca dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1573 z dnia 15 września 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja nr 51/2017 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 4 września 2017 r. odnosząca się do wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu tych instytucji zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej [2017/1574]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2017/1398 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów ( Dz.U. L 199 z 29.7.2017 )

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2165]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2166]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2167]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2168]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2169]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2170]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2171]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2172]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2173]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2016/2174]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/2175]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/2176]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/2177]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2016/2178]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA