REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2017/1312]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/1313]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/1314]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/1315]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1316]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1317]

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1318]

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1319]

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1320]

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1321]

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1322]

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2017/1323]

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1348 z dnia 19 lipca 2017 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1008/2011, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 372/2013, na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz wysyłany z Wietnamu, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Wietnamu, i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1349 z dnia 19 lipca 2017 r. zawieszające składanie wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1350 z dnia 19 lipca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz złożone w okresie od dnia 1 do dnia 7 lipca 2017 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 341/2007 na czosnek

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1351 z dnia 19 lipca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz i wnioskami o przyznanie uprawnień do przywozu złożonymi od dnia 1 do dnia 7 lipca 2017 r., oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych na podokres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1283 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) wdrożonej przez Irlandię na rzecz Apple (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5605)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1343 z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1344 z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1345 z dnia 18 lipca 2017 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2017 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1346 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej podczas szóstej sesji spotkania stron konwencji z Aarhus w odniesieniu do sprawy dotyczącej przestrzegania konwencji ACCC/C/2008/32

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2017/975 z dnia 8 czerwca 2017 r. dotyczącej wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ( Dz.U. L 146 z 9.6.2017 )

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1325 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1326 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA