REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/1327 z dnia 17 lipca 2017 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1328 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 642/2010 w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1329 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do warunków stosowania unijnego kontyngentu taryfowego przyjętego w ramach GATT na przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, przyznanego Stanom Zjednoczonym Ameryki

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1330 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1331 z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/435 w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1332 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca w odniesieniu do Związku Komorów decyzję wykonawczą 2014/170/UE ustanawiającą wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1333 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca w odniesieniu do Saint Vincent i Grenadyn decyzję wykonawczą 2014/170/UE ustanawiającą wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1334 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1335 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Niderlandów

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1336 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie mianowania dwóch członków i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1337 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Maltę

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1338 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1339 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1340 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1341 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1342 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii oraz przedłużająca okres obowiązywania tej decyzji (EUBAM Libya)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1270 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania węglanu potasu (E 501) w owocach i warzywach obranych, krojonych i rozdrobnionych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1271 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w azotanie potasu (E 252)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1272 z dnia 14 lipca 2017 r. ustalające na rok 2017 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1273 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4 i 5

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1274 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez podchloryn wapnia jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1275 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez chlor jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 5

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1276 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i nadwęglanu sodu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3 i 4

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1277 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1278 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające 2-metylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 11

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA