REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/831 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep 147, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/832 z dnia 16 maja 2017 r. obejmujące nazwę Bürgstadter Berg (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/833 z dnia 16 maja 2017 r. obejmujące ochroną, o której mowa w art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, nazwę Terrasses du Larzac (ChNP)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/834 z dnia 16 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/835 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie sprostowania słoweńskiej i szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012 ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/822 z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 343/2011 otwierające unijne kontyngenty taryfowe na wina pochodzące z Bośni i Hercegowiny oraz określające zasady zarządzania nimi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/823 z dnia 15 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/824 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie regulaminu pracowniczego Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1824 z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 3/2014, rozporządzenie delegowane (UE) nr 44/2014 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 134/2014 w odniesieniu do, odpowiednio, wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów, konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych oraz wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej ( Dz.U. L 279 z 15.10.2016 )

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania ( Dz.U. L 362 z 17.12.2014 )

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1101 z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniającej załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu krajów związkowych Niemiec Nadrenia-Palatynat i kraj Saary oraz rejencji Arnsberg, Detmold i Münster jako obszarów wolnych od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła ( Dz.U. L 182 z 7.7.2016 )

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/815 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/816 z dnia 12 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/817 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu w sprawie zmiany pkt C ppkt (ii) załącznika 3 do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) w odniesieniu do częstotliwości przeglądów polityki handlowej WTO, oraz regulaminu Organu ds. Przeglądu Polityki Handlowej

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/818 z dnia 11 maja 2017 r. przedstawiająca zalecenie w sprawie przedłużenia tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych w wyjątkowych okolicznościach zagrażających ogólnemu funkcjonowaniu strefy Schengen

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/819 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3331)

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2017/820 z dnia 12 maja 2017 r. dotyczące proporcjonalnych kontroli policyjnych oraz współpracy policyjnej w strefie Schengen

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/803 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 316/91 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/804 z dnia 11 maja 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów rurowych bez szwu z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, o przekroju okrągłym i o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/805 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej flazasulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/806 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefaciens szczep FZB24, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/807 z dnia 11 maja 2017 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do ostatecznego terminu składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, ostatecznego terminu zgłaszania zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz ostatecznego terminu składania wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej w 2017 r.

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/808 z dnia 11 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/809 z dnia 11 maja 2017 r. wspierająca wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/810 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie odstępstwa od wzajemnego uznawania przez Francję pozwolenia na produkt biobójczy zawierający kwas borowy zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2935)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA