REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja Rady (UE) 2017/426 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Danii

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/427 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/535/UE w odniesieniu do środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1482)

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE ( Dz.U. L 173 z 12.6.2014 )

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/400 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/401 z dnia 7 marca 2017 r. dotyczące wykonania art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 747/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/402 z dnia 7 marca 2017 r. dotyczące wykonania art. 20 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/735 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/403 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 377/2012 w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/404 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/405 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości sulfoksafloru w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/406 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka łagodny izolat VX1 wirusa mozaiki pepino, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/407 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej jodosulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/408 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka łagodny izolat VC1 wirusa mozaiki pepino, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/409 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej nadtlenek wodoru, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/410 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 184/2007 i (UE) nr 104/2010 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/411 z dnia 8 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/412 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/413 z dnia 7 marca 2017 r. dotycząca wykonania decyzji 2014/450/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/414 z dnia 7 marca 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/740 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/415 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/285/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/416 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/417 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1614)

Strony 177 - 177 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 677/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/371 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/372 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/395 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania art. 13 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA