REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/292 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/330 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/331 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/332 z dnia 14 lutego 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pistacchio Verde di Bronte (ChNP)]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/333 z dnia 14 lutego 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (ChOG)]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/334 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania bułgarskiej, estońskiej, niderlandzkiej i niemieckiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/335 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w niektórych wyrobach cukierniczych o obniżonej wartości energetycznej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/336 z dnia 27 lutego 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych blach grubych ze stali niestopowej lub z pozostałej stali stopowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/337 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/338 z dnia 27 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/339 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r.

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/340 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Hiszpanię - EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/342 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/343 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r.

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/345 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/346 z dnia 27 lutego 2017 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZIB) 2017/347 z dnia 27 lutego 2017 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/348 z dnia 27 lutego 2017 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/349 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/350 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/351 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1261)

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/323 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2251 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/324 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA