REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/325 z dnia 24 lutego 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/326 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające po raz 261. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/327 z dnia 24 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/328 z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Bank of Greece

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2017/329 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie środka SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) wdrożonego przez Węgry dotyczącego opodatkowania obrotów z tytułu reklamy (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6929)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/306 z dnia 6 lutego 2017 r. określające wymogi w zakresie projektu, budowy i działania oraz normy badań dla wyposażenia morskiego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/316 z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/317 z dnia 23 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/318 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w piątym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/319 z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/677/UE upoważniającą Luksemburg do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/320 z dnia 21 lutego 2017 r. upoważniająca Francję do zawarcia umowy z Konfederacją Szwajcarską dotyczącej portu lotniczego Bazylea-Miluza, obejmującej postanowienia, które stanowią odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/321 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2016/940 (ATALANTA/1/2017)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/322 z dnia 22 lutego 2017 r. dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1129)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 ( Dz.U. L 189 z 20.7.2007 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/275]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 199/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/276]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 200/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/277]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 201/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/278]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 202/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/279]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 203/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/280]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 204/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/281]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 205/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/282]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2017/283]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/310 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych na 2018 r. odnoszących się do deprywacji materialnej, dobrobytu i trudności mieszkaniowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/311 z dnia 22 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA