REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/354 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/936 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/355 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

REKLAMA

Zmiany do załączników do Konwencji z Lugano z dnia 30 października 2007 r.

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) ( Dz.U. L 84 z 31.3.2016 )

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/366 z dnia 1 marca 2017 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 i kończące dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1037

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/367 z dnia 1 marca 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 i kończące dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/368 z dnia 2 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 208 - 208 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/369 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie poddania 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) środkom kontroli

Strony 210 - 210 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/370 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/909/UE poprzez przedłużenie okresu stosowania niektórych środków ochronnych i zmianę wykazu obszarów objętych środkami ochronnymi w odniesieniu do małego chrząszcza ulowego we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1321)

Strony 213 - 213 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/363 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do szczególnego zatwierdzenia dotyczącego operacji jednosilnikowego samolotu turbinowego w nocy lub w warunkach meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów oraz do wymogów w zakresie zatwierdzania szkolenia na temat materiałów niebezpiecznych dotyczącego zarobkowych operacji specjalistycznych, operacji niezarobkowych wykonywanych skomplikowanymi technicznie statkami powietrznymi z napędem silnikowym i niezarobkowych operacji specjalistycznych wykonywanych skomplikowanymi technicznie statkami powietrznymi z napędem silnikowym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/364 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/365 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva oraz Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4060)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów ( Dz.U. L 314 z 30.11.2010 )

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Nota dotycząca wejścia w życie Protokołu zmieniającego Porozumienie z Marakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/356 z dnia 15 lutego 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (ChOG)]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/357 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej cyklaniliprol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/358 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie potwierdzenia warunków zatwierdzenia substancji czynnej akrynatryna określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/359 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej oksyfluorofen

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/360 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej buprofezyna

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/361 z dnia 28 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2017 Mieszanego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany tabel II, III i IV lit. b) w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych [2017/362]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/309 z dnia 23 lutego 2017 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia 30 marca 2017 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/303 budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/304 budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/305 budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

Strony 181 - 181 Pobierz pdf

REKLAMA