REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja Rady (UE) 2017/312 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Słowacką

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2016/SC z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję Stałego Komitetu nr 4/2004/SC ustanawiającą Komitet ds. Mechanizmu Finansowego [2017/313]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2016/SC z dnia 2 czerwca 2016 r. rozszerzająca zakres działań Biura Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego [2017/314]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2016/SC z dnia 22 września 2016 r. dotycząca audytu programów i projektów w ramach mechanizmu finansowego (2014-2021) [2017/315]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2016/2143 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu CARIFORUM-UE ds. Handlu i Rozwoju Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do ustanowienia Komitetu Specjalnego ds. Rolnictwa i Rybołówstwa ( Dz.U. L 332 z 7.12.2016 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/307 z dnia 21 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie suchego wyciągu z winogron Vitis vinifera spp. vinifera jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem psów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/308 z dnia 21 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/293 z dnia 8 lutego 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [West Wales Coracle Caught Salmon (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/294 z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/295 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorze mięsa drobiowego we Francji

Strony 196 - 196 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/296 z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające po raz 260. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy

Strony 205 - 205 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/297 z dnia 20 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 207 - 207 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/298 z dnia 17 lutego 2017 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

Strony 209 - 209 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/299 z dnia 17 lutego 2017 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji

Strony 214 - 214 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/300 z dnia 17 lutego 2017 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Rogu Afryki

Strony 219 - 219 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/301 z dnia 17 lutego 2017 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu

Strony 225 - 225 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 688)

Strony 231 - 231 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/284 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/285 z dnia 15 lutego 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/286 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1613 w odniesieniu do hodowców zwierząt gospodarskich w regionach Włoch dotkniętych trzęsieniem ziemi

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/287 z dnia 17 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/288 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/289 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/2005 przedłużającą mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/290 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 2009/935/WsiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2016 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Unia Europejska/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 8 grudnia 2016 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego [2017/291]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA