REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja Rady (UE) 2018/751 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego przejścia do drugiego etapu stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, zgodnie z art. 5 ust. 3 Układu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/752 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 99. posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu odnośnie do przyjęcia zmian prawideł II-1/1 i II-1/8-1 konwencji SOLAS, zatwierdzenia powiązanych wytycznych dotyczących informacji operacyjnych dla kapitanów w przypadku zatopienia przedziału odnoszących się do statków pasażerskich zbudowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., a także przyjęcia zmian Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniowych z 2010 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2018/753 z dnia 22 maja 2018 r. potwierdzająca uczestnictwo Irlandii w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/746 z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do zmiany pojedynczych wniosków i wniosków o płatność i kontroli

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/747 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) środkom kontroli

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/748 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-4CN-BINACA) środkom kontroli

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/749 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Chorwacji dotyczącego typowego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2017/2454 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej ( Dz.U. L 348 z 29.12.2017 )

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość ( Dz.U. L 348 z 29.12.2017 )

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/688 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2070 w odniesieniu do portfeli odniesienia, wzorów do celów sprawozdawczych i instrukcji dotyczących przekazywania informacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/728 z dnia 24 stycznia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących procedur wykluczania transakcji z kontrahentami niefinansowymi z siedzibą w państwie trzecim z wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/729 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/730 z dnia 4 maja 2018 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/731 z dnia 15 maja 2018 r. ustanawiające zakaz połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru 7e przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/732 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wspólnej metodyki porównywania ceny jednostkowej paliw alternatywnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/733 z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające po raz 284. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/734 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dwudziestym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/735 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej ceny zakupu w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na zakup odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/154

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/736 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia niektórych komponentów elektrycznych i elektronicznych zawierających ołów w szkle lub ceramice

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/737 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w lutach do lutowania dotyczącego wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych z matrycą dyskową i planarną z otworami przelotowymi

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/738 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w elementach potencjometrów dostrojczych opartych na cermecie

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/739 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/740 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w aluminium

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/741 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w miedzi

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/742 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

REKLAMA