REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/661 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/750 w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 1 452 -1 492MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii w odniesieniu do rozszerzenia zakresu jej stosowania na zharmonizowane zakresy częstotliwości 1 427 -1 452MHz oraz 1 492 -1 517MHz (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2286)

Strony 127 - 127 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/662 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu oraz w sprawie zmiany załącznika VII do dyrektywy Rady 2005/94/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2459)

Strony 134 - 134 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/663 z dnia 27 kwietnia 2018 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2690)

Strony 136 - 136 Pobierz pdf

Decyzja sesji plenarnej Jednolitej Rady (UE) 2018/664 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu i zamknięcia ksiąg rachunkowych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2015 (SRB/PS/2017/02)

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja sesji plenarnej Jednolitej Rady (UE) 2018/665 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu i zamknięcia ksiąg rachunkowych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2016 (SRB/PS/2018/02)

Strony 140 - 140 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2189 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ( Dz.U. L 310 z 25.11.2017 )

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Regulamin nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin nr 132 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dodatkowych układów ograniczających emisję zanieczyszczeń przeznaczonych do pojazdów ciężkich, ciągników rolniczych i leśnych oraz maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym [2018/630]

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/647 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/648 z dnia 26 kwietnia 2018 r. dotyczące wykonania art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/649 z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 odnośnie do zmian masy nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w latach 2014, 2015 i 2016

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/650 z dnia 20 kwietnia 2018 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w obszarach 8c, 9 i 10 oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/651 z dnia 23 kwietnia 2018 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszarów VI, VII oraz VIII przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/652 z dnia 23 kwietnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/653 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powstania magazynu na potrzeby cywilnych misji zarządzania kryzysowego

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/654 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1869 w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/655 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/656 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/628 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.24221(2011/C) (ex 2011/NN) udzielonej przez Austrię na rzecz portu lotniczego w Klagenfurcie, spółki Ryanair i innych przewoźników lotniczych korzystających z tego portu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7131)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/639 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określająca warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/640 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzające uprzedni nadzór unijny nad przywozem niektórych wyrobów z aluminium pochodzących z niektórych państw trzecich

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/641 z dnia 17 kwietnia 2018 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE-Algieria w odniesieniu do zmiany warunków stosowania preferencji taryfowych dla produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 14 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/642 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2640)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/631 z dnia 7 lutego 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. agrofagów roślin

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA