REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Rady (UE) 2019/1843 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1838 z dnia 30 października 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawczeKomisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznejoraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1819 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia octu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1820 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia Saccharomyces cerevisiae jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1821 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sproszkowanego jaja jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1822 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia miodu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1823 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia D-fruktozy jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1824 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sera jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/1825 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia zagęszczonego soku jabłkowego jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1826 z dnia 25 października 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Kaimiškas Jovarų alus” (ChOG)]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1827 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów dotyczących koncesji

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1829 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1830 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1832 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca załączniki I, II i III do dyrektywy Rady 89/656/EWG w odniesieniu do dostosowań o charakterze czysto technicznym

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1834 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca załączniki II i IV do dyrektywy Rady 92/29/EWG w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1835 z dnia 30 października 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7815)

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG 2019/1836

Strony 143 - 143 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG 2019/1837

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1811 z dnia 23 października 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1812 z dnia 23 października 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2019/1813 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca dyrektywę wykonawczą 2014/96/UE w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE, w odniesieniu do koloru etykiety dla certyfikowanych kategorii materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych oraz treści dokumentu dostawcy

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA