REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Rady (UE) 2019/1814 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Hiszpanii

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1815 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie mianowania dwóch członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Słowenii

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1816 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Portugalską

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1791 z dnia 17 października 2019 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-dekanolu, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodynilu, dimetenamidu, alkoholi tłuszczowych, florpiroksyfenu benzylu, fludioksonilu, fluopyramu, mepikwatu, pendimetaliny, pikolinafenu, piraflufenu etylowego, pirydabenu, kwasu S-abscysynowego i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1792 z dnia 17 października 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrolu, fipronilu, flupirsulfuronu metylowego, imazosulfuronu, izoproturonu, ortosulfamuronu i triasulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1794 z dnia 22 października 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Boumatic Iodine product family”

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1803 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu ustanawiającej ramy udziału Wietnamu w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

TŁUMACZENIE UMOWA

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1804 z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do zmian wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, kontroli zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz systemu kontroli w odniesieniu do wzajemnej zgodności

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1805 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7807)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2019 Komitetu Stowarzyszenia UE–Republika Mołdawii w Składzie Rozstrzygającym Kwestie dotyczące Handlu z dnia 4 października 2019 r. dotycząca aktualizacji załącznika XXVIII-B (Zasady mające zastosowanie do usług telekomunikacyjnych) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony [2019/1806]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2019 Komitetu Stowarzyszenia UE–Republika Mołdawii w składzie Rozstrzygającym Kwestie Dotyczące Handlu z dnia 4 października 2019 r. dotycząca aktualizacji załącznika XXVIII-D (Zasady mające zastosowanie do międzynarodowego transportu morskiego) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony 2019/1807

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2019/1658 z dnia 25 września 2019 r. dotyczące transpozycji obowiązków oszczędności energii na podstawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2019/1659 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie treści kompleksowej oceny potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia zgodnie z art. 14 dyrektywy 2012/27/UE

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2019/1660 z dnia 25 września 2019 r. dotyczące wdrożenia nowych przepisów z zakresu opomiarowania i rozliczeń zawartych w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1798 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Europejskiego Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1799 z dnia 22 października 2019 r. ustanawiające specyfikacje techniczne w odniesieniu do indywidualnych systemów zbierania deklaracji online na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1800 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wysokości wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym pułapu na 2021 r., rocznej kwoty na 2020 r., pierwszej raty za 2020 r. oraz indykatywnej, niewiążącej prognozy dotyczącej spodziewanych rocznych kwot wkładów na lata 2022 i 2023

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1801 z dnia 24 października 2019 r. ustalająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym trzeciej raty za 2019 r.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Wspólnego Komitetu Weol z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego 2019/1802

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni ( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 256 z dnia 13 września 1991 r. ) (Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, s. 3)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1744 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie specyfikacji technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej i uchylające rozporządzenie (UE) nr 164/2010

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1777 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1778 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA