REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Rady (UE) 2019/1905 z dnia 8 listopada 2019 r. wzywająca Komisję do przedłożenia analizy możliwości Unii w zakresie zaktualizowania obowiązujących przepisów w dziedzinie produkcji i wprowadzania do obrotu materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, i wniosku, o ile jest to stosowne w świetle wyników analizy

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1906 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Francuską

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1907 z dnia 8 listopada 2019 r.

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1908 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady ds. Handlu Towarami Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Ułatwień w Handlu

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1909 z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniająca i aktualizująca decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/1897 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Finlandii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/1898 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Grecką

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1899 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1900 z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8161)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1889 z dnia 11 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1890 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/1891 z dnia 11 listopada 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1892 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1230/2012 w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dla niektórych pojazdów silnikowych wyposażonych w wydłużone kabiny oraz wyposażenia i urządzeń aerodynamicznych stosowanych w pojazdach silnikowych i ich przyczepach

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1893 z dnia 11 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1894 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1895 z dnia 7 listopad 2019 r. uznająca niektóre wyspy Portugalii za wolne od warrozy i zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/503/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7905)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2019/1809 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 ( Dz.U. L 284 z 5.11.2019 )

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1876 z dnia 4 listopada 2019 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego („Roma” (ChNP))

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1877 z dnia 4 listopada 2019 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Valle d’Itria” (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1878 z dnia 4 listopada 2019 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego „Vigneti delle Dolomiti”/„Weinberg Dolomiten” (ChOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1879 z dnia 4 listopada 2019 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego („Vallagarina” (ChOG))

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1880 z dnia 4 listopada 2019 r. obejmujące ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 nazwę „Vera de Estenas” (ChNP)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1881 z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji diflubenzuron w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1882 z dnia 8 listopada 2019 r. otwierające procedurę przetargową dotyczącą dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1883 z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające po raz 307. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA