REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/823 z dnia 17 maja 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/824 z dnia 14 maja 2019 r. dotycząca stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum rozszerzonej komisji Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka południowego (CCSBT), i uchylająca decyzję z dnia 12 czerwca 2014 r. dotyczącą stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii na forum CCSBT

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/808 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/809 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/810 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Szwecji

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/811 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/812 w dnia 14 maja 2019 r. dotycząca stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) oraz na posiedzeniu stron Porozumienia w sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów, i uchylająca decyzję z dnia 12 czerwca 2014 r. dotyczącą stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii na forum IATTC

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/813 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/814 z dnia 17 maja 2019 r. upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego oraz gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/798 z dnia 17 maja 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/799 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej furan-2(5H)-on

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/800 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do rozszerzenia stosowania kwasu karminowego, karminu (E 120) w niektórych produktach mięsnych tradycyjnych we francuskich terytoriach zamorskich

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/801 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych (E 471) na niektórych świeżych owocach

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/802 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie sprostowania greckiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/775 ustanawiającego zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/803 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wymogów technicznych co do treści raportów dotyczących jakości europejskiej statystyki na temat cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/804 z dnia 17 maja 2019 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie organicznej postaci selenu wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 i selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1750/2006 i (WE) nr 634/2007

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/805 z dnia 17 maja 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany w UE przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/806 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA