REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiająca przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/83/EWG

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/791 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające po raz 302. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/792 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Komisji Europejskiej - Urzędowi Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) - wykonywania niektórych uprawnień przyznanych organowi powołującemu i organowi właściwemu do zawierania umów o pracę

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/793 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3797)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2019/794 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia rozpowszechnienia niektórych substancji migrujących z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3519)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Regulamin nr 134 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych i ich części w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa związanych z działaniem pojazdów napędzanych wodorem [2019/795]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 ( Dz.U. L 69 z 15.3.2016 )

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/725]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/726]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/727]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2017 z dnia 7lipca 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawyweterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/728]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/729]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/730]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja WspólnegoKomitetu EOG nr 124/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne,normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/731]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/732]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/733]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/734]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/735]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/736]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/737]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/738]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/739]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/740]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA