REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/644 z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/645 z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/646 z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/647 z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/648 z dnia 15 kwietnia 2019 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 113/2014 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/650 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/651 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego żywności i odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/652 z dnia 24 kwietnia 2019 r. określające standardowy regulamin funkcjonowania komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów oraz standardowy formularz przekazywania informacji dotyczących publikacji ostatecznej decyzji zgodnie z dyrektywą Rady (UE) 2017/1852

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/653 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 847/2006 dotyczące unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone lub zakonserwowane ryby

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/654 z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca Protokół nr 5 w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 16 kwietnia 2019 r. dotycząca zastąpienia kapitału Zjednoczonego Królestwa w Europejskim Banku Inwestycyjnym kapitałem subskrybowanym przez pozostałe państwa członkowskie [2019/655]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Marzec 2019 r.

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/656]

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/657]

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/634 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy o statusie między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Bośni i Hercegowiny

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/635 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Lechazo de Castilla y León” (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/636 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/637 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zatwierdzające cholekalcyferol jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/638 z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na czternastym posiedzeniu Konferencji Stron w odniesieniu do niektórych poprawek w załącznikach II, VIII i IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/639 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas dziewiątego posiedzenia Konferencji Stron w odniesieniu do wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do załączników A i B do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/640 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków umorzonych z projektów w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu uzupełnienia Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/641 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków pozwolenia na rodzinę produktów biobójczych zawierających fenotrynę (izomer 1R trans), skierowanych przez Irlandię zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2837)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1506 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego we Włoszech ( Dz.U. L 255 z 11.10.2018 )

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/50 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniającego załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, chlomazonu, cyklaniliprolu, fenazachiny, fenpikoksamidu, fluoksastrobiny, lambda-cyhalotryny, mepikwatu, oleju cebulowego, tiakloprydu i walifenalatu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( Dz.U. L 10 z 14.1.2019 )

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA