REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/344 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej etoprofos, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/345 z dnia 22 lutego 2019 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2019)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/346 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Praw Człowieka

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja nr 3/JP/2018 z dnia 25 stycznia 2019 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią odnosząca się do wpisania organów oceny zgodności do wykazu zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego [2019/347]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/319 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/334 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/335 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do rejestracji napoju spirytusowego „Tequila” jako oznaczenia geograficznego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/336 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w związku z oceną 1-metylocyklopropenu, famoksadonu, mankozebu, metiokarbu, metoksyfenozydu, pirymikarbu, pirymifosu metylu i tiakloprydu

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/337 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mefentriflukonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/338 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia wzmocnionego nadzoru w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1481)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Przewodniczącego Komisji Europejskiej (UE) 2019/339 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień rzecznika praw stron w niektórych postępowaniach w sprawie handlu

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wspólnego Komitetu EOG nr 246/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG [2019/340]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wspólnego Komitetu EOG nr 18/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/341]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wspólnego Komitetu EOG nr 21/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/342]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1497 z dnia 8 października 2018 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności 17 i stosowania dodatków do żywności w suplementach diety ( Dz.U. L 253 z 9.10.2018 )

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/330 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/332 z dnia 20 lutego 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Istra” (ChNP)]

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/318 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2400 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/324 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych: bifentryna, karboksyna, FEN 560 (zwanego także kozieradką pospolitą lub sproszkowanymi nasionami kozieradki pospolitej), pozostałość po ekstrakcji pyłu pieprzowego i krzemian glinowo-sodowy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/325 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/326 z dnia 25 lutego 2019 r. określająca środki dotyczące wprowadzania danych w systemie wjazdu/wyjazdu (EES)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/327 z dnia 25 lutego 2019 r. określająca środki dotyczące dostępu do danych w systemie wjazdu/wyjazdu (EES)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/328 z dnia 25 lutego 2019 r. określająca środki dotyczące przechowywania i dostępu do rejestrów w systemie wjazdu/wyjazdu (EES)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/329 z dnia 25 lutego 2019 r. określająca specyfikacje dotyczące jakości, rozdzielczości oraz wykorzystania odcisków palców i wizerunku twarzy na potrzeby weryfikacji i identyfikacji biometrycznej w nowym systemie wjazdu/wyjazdu (EES)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA