REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/313 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011, technologii stosowanej w produkowanym przez SEG Automotive Germany GmbH wysokosprawnym 48-woltowym zespole silnikowo-prądnicowym (BRM) połączonym z przetwornikiem 48 V/12 V DC/DC, przeznaczonym do stosowania w lekkich samochodach dostawczych z konwencjonalnym silnikiem spalinowym i określonych lekkich samochodach dostawczych z napędem hybrydowym, jako technologii innowacyjnej umożliwiającej ograniczenie emisji CO2 z lekkich samochodów dostawczych

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/314 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009, technologii stosowanej w produkowanym przez SEG Automotive Germany GmbH wysokosprawnym 48-woltowym zespole silnikowo-prądnicowym (BRM) połączonym z przetwornikiem 48 V/12 V DC/DC, przeznaczonym do stosowania w samochodach osobowych z konwencjonalnym silnikiem spalinowym i określonych samochodach osobowych z napędem hybrydowym, jako technologii innowacyjnej umożliwiającej ograniczenie emisji CO2 z samochodów osobowych

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/315 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1576)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/295 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 w odniesieniu do zmian we wzorze wniosku o płatność zawierającego dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz we wzorze zestawienia wydatków

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/296 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2286 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczącego wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/297 z dnia 20 lutego 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/298 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisów dotyczących Białorusi, Bośni i Hercegowiny i Japonii w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/299 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do niektórych spraw kadrowych w związku z wdrażaniem Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/300 z dnia 19 lutego 2019 r. ustanawiająca plan ogólny zarządzania kryzysami w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Regulamin nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji:

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych [2019/273]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/289 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/290 z dnia 19 lutego 2019 r. określające format rejestrowania i sprawozdawczości w rejestrze w odniesieniu do producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/291 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych 1-naftyloacetamid, kwas 1-naftylooctowy, akrynatryna, azoksystrobina, fluazifop-P, fluroksypyr, imazalil, krezoksym metylu, oksyfluorofen, prochloraz, proheksadion, spiroksamina, teflutryna i terbutyloazyna

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/292 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do udostępniania informacji niejawnych UE państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/293 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NN) wdrożonej przez Rumunię na rzecz restrukturyzacji Complexul Energetic Hunedoara (CEH) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7308)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/294 z dnia 18 lutego 2019 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego przy takim przywozie (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1059)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/278 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/279 z dnia 18 lutego 2019 r. dotyczące wykonania art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/280 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w kwestii odniesień do europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/281 z dnia 12 lutego 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„The Vale of Clwyd Denbigh Plum” (ChNP)]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/282 z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do okresów składania ofert

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/283 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/284 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2019/285 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA