REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1706 z dnia 13 listopada 2020 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 oraz określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1707 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do przyjęcia not wyjaśniających, opinii klasyfikacyjnych lub innych informacji mających charakter doradczy dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego oraz zaleceń dla zabezpieczenia jednolitości interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji HS

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2020/1708 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wysokości wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym pułapu na 2022 r., rocznej kwoty na 2021 r., pierwszej raty za 2021 r. oraz indykatywnej, niewiążącej prognozy dotyczącej spodziewanych rocznych kwot wkładów na lata 2023 i 2024

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1709 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2020 r. do dnia 20 września 2025 r.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1710 z dnia 10 listopada 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Mollete de Antequera” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1711 z dnia 10 listopada 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye” (ChNP)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1712 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji lidokaina w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1713 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1382 zmieniające niektóre rozporządzenia nakładające środki antydumpingowe lub antysubsydyjne na niektóre wyroby ze stali objęte środkami ochronnymi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1714 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1119 w odniesieniu do metody badania niektórych hybrydowych elektrycznych samochodów osobowych niedoładowywanych zewnętrznie i w celu uwzględnienia stosowania paliw alternatywnych oraz zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1339 w odniesieniu do tylnych świateł pozycyjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1715 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1606 dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8021) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1704 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1701 z dnia 10 listopada 2020 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1702 z dnia 10 listopada 2020 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1703 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie jednolitych warunków przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1694 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1695 z dnia 12 listopada 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1696 z dnia 12 listopada 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1697 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Dwustronnej Rady ds. Nadzoru powołanej na mocy Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w odniesieniu do decyzji nr 0010 w sprawie przyjęcia załącznika 3 do Umowy

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1698 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Dwustronnej Rady ds. Nadzoru powołanej na mocy Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w odniesieniu do decyzji nr 0011 w sprawie przyjęcia załącznika 4 do Umowy

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1699 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1700 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2020/1672 budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1676 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do farb na zamówienie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA