REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1669 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie, za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym, niektórych przepisów dotyczących współpracy administracyjnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1670 z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2020/1606 dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7912)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2020/1658 z dnia 6 listopada 2020 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek (IOC) w odniesieniu do warunków przystąpienia rządu Republiki Uzbekistanu do Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1659 z dnia 6 listopada 2020 r. ponownie przedłużająca obowiązywanie tymczasowego odstępstwa od regulaminu wewnętrznego Rady, wprowadzonego decyzją (UE) 2020/430 i przedłużonego decyzjami (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 i (UE) 2020/1253, w związku z utrudnieniami w podróżowaniu spowodowanymi przez pandemię COVID-19 w Unii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1647 z dnia 9 listopada 2020 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1660 z dnia 15 października 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów smuklic w obszarach 8a, 8b, 8d oraz 8e przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1661 z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/1768 w sprawie upoważnienia Republiki Chorwacji do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1662 z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/279 upoważniającą Maltę do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1663 z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Czech jako obszaru wolnego od choroby i zatwierdzenia programu zwalczania w szeregu regionów Francji odnoszącego się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7578)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1664 z dnia 9 listopada 2020 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7887)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1646 z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie rozstrzygnięcia sporu handlowego w ramach Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1652 z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/220 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1653 z dnia 6 listopada 2020 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1654 z dnia 6 listopada 2020 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7862)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1638 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Kawy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1639 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ogólnych warunków, na jakich państwa trzecie mogłyby wyjątkowo być zapraszane do udziału w poszczególnych projektach PESCO

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1640 z dnia 12 sierpnia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazwy zmiennych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego „umiejętności zawodowych” za 2022 r. oraz zmiennych przekazywanych co 8 lat dotyczących „emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy” w dziedzinie „zasoby pracy”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1641 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1642 z dnia 5 listopada 2020 r. określające informacje techniczne dotyczące zbioru danych dla zmiennych zbieranych w odniesieniu do tematu ad hoc dotyczącego „umiejętności zawodowych” za 2022 r. i zmiennych przekazywanych co osiem lat dotyczących „emerytur i rent oraz aktywności na rynku pracy” w dziedzinie „zasoby pracy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1643 z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych: fosforek wapnia, benzoesan denatonium, haloksyfop-P, imidachlopryd, pencykuron i zeta-cypermetryna

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1644 z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7740)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1645 z dnia 5 listopada 2020 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7742)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1636 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2020 r. do dnia 20 września 2025 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1637 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na Światowym Forum Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 i 153, w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji ogólnych przepisów technicznych nr 7, 15 i 18, w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawek do ujednoliconej rezolucji M.R.3 oraz w odniesieniu do wniosków dotyczących dwóch nowych regulaminów ONZ w sprawie systemu wspomagania cofania oraz systemu informowania przy ruszaniu, a także w odniesieniu do wniosku dotyczącego nowych ogólnych przepisów technicznych w sprawie określania mocy pojazdu z napędem elektrycznym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/1607]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA