REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/1608]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/1609]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/1610]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/1611]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/1612]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/1613]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/1614]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2020/1615]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1616]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1617]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1618]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1619]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1620]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2020/1621]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2020/1622]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2020/1623]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2018 z dnia 31 maja 2018 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2020/1624]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1633 z dnia 27 października 2020 r. zmieniające załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego, bentazonu, dimetomorfu, fludioksonilu, flufenoksuronu, oksadiazonu, fosalonu, piraklostrobiny oraz środków odstraszających: oleju talowego i teflubenzuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1634 z dnia 4 listopada 2020 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek cukrów otrzymanych z miąższu owoców kakaowca właściwego (Theobroma cacao L.) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 102/20/COL z dnia 31 sierpnia 2020 r. upoważniająca Norwegię do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) 2020/698 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu [2020/1635]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1017 z dnia 13 lipca 2020 r. ustalającego na rok 2020 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ( Dz.U. L 225 z 14.7.2020 )

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1191 z dnia 11 sierpnia 2020 r. ustanawiającego środki w celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) i uchylającego decyzję wykonawczą (UE) 2019/1615 ( Dz.U. L 262 z 12.8.2020 )

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1625 z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1626 z dnia 27 października 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów beryksów w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1627 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nadzwyczajnych środków w trzecim okresie odniesienia (2020–2024) systemu skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w związku z pandemią COVID-19

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA