REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1782 z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1777 z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/659 w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1778 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia działania podjętego przez francuskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej polegającego na udostępnianiu na rynku i stosowaniu produktu biobójczego BIOBOR JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8133) (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1779 z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórego sprzętu do użytku domowego i podobnego, elektrycznych systemów szynoprzewodowych zasilających do opraw oświetleniowych, opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego, łączników do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych, wyłączników, łączników zbliżeniowych, spawalniczych źródeł energii na potrzeby spawania łukowego oraz elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1780 z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8541)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1769 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2020, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 ( Dz.U. L 398 z 27.11.2020 )

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1767 z dnia 20 listopada 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Rucola della Piana del Sele” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1768 z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1769 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2020, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1770 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów i gatunków roślin przeznaczonych do sadzenia, które nie są zwolnione z wymogu dotyczącego kodu identyfikacyjnego w paszportach roślin na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 oraz uchylające dyrektywę Komisji 92/105/EWG

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1771 z dnia 26 listopada 2020 r. zatwierdzające masę reakcji kwasu nadoctowego (PAA) i kwasu peroksyoktanowego (POOA) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3 i 4 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1772 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2469 określające wymogi administracyjne i naukowe dotyczące wniosków, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1773 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 429/2008 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie sporządzania i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/1774 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2020)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1775 z dnia 25 listopada 2020 r. zezwalająca Niderlandom na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8052) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1758 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2238 w odniesieniu do wyłączeń z uwagi na wysoką przeżywalność i wyłączeń de minimis mających zastosowanie do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1759 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1394/2014 ustanawiającego plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów pelagicznych na wodach południowo-zachodnich

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1760 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis DSM 25841 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków świni, w tym loch, z wyjątkiem loch karmiących w celu uzyskania korzyści dla prosiąt ssących (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1761 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny wytwarzanego w drodze fermentacji przez Escherichia coli KCCM 80109 i KCCM 80197 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1762 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 oraz Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu rzeźnego lub odchowywanego na kury nioski lub odchowywanego w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1763 z dnia 25 listopada 2020 r. zatwierdzające formaldehyd jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1764 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 5′-inozynianu disodowego wytwarzanego w drodze fermentacji przez Corynebacterium stationis KCCM 80161 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1765 z dnia 25 listopada 2020 r. niezatwierdzająca chlorofenu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1766 z dnia 25 listopada 2020 r. stwierdzająca, na ograniczony okres, że ramy regulacyjne mające zastosowanie do centralnych depozytów papierów wartościowych ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są równoważne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 264 z dnia 8 października 2011 r.)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA