REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1353 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1354 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Portugalskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1355 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Rumunii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1356 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Słowenii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1357 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Słowackiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1358 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE w odniesieniu do kontroli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych normalnie przebywających w Bośni i Hercegowinie

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2019 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca załączniki I i II do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [2020/1359]

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1337 z dnia 21 września 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Casatella Trevigiana” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1338 z dnia 21 września 2020 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Pecorino Siciliano” (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1339 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego pojazdów wykorzystującego diody elektroluminescencyjne jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 z niektórych lekkich pojazdów użytkowych w związku ze zharmonizowaną światową procedurą badania pojazdów lekkich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1326 z dnia 15 września 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Mojama de Isla Cristina” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1327 z dnia 18 września 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Akasztói szikiponty” (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1328 z dnia 18 września 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Fraise du Périgord” (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1329 z dnia 23 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1330 z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 6672)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1331 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych uprawnionych do przyjmowania decyzji delegowanych w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz uchylająca decyzję (UE) 2017/936 (EBC/2020/39)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1332 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych uprawnionych do przyjmowania decyzji delegowanych dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów oraz uchylająca decyzję (UE) 2017/937 (EBC/2020/40)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1333 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych uprawnionych do przyjmowania delegowanych decyzji w przedmiocie funduszy własnych oraz uchylająca decyzję (UE) 2018/547 (EBC/2020/41)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1334 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych uprawnionych do przyjmowania decyzji delegowanych dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego i uchylająca decyzję (UE) 2019/323 (EBC/2020/42)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1335 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych uprawnionych do przyjmowania decyzji delegowanych dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych oraz uchylająca decyzję (UE) 2019/1377 (EBC/2020/43)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Informacja o wejściu w życie decyzji wykonawczej Rady upoważniającej Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w imieniu własnym, na związanie się określonymi umowami międzynarodowymi w obszarze wspólnej polityki rybołówstwa Unii, które mają być stosowane w okresie przejściowym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1323 z dnia 21 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów na rok 2020 w wodach Unii i w wodach nienależących do Unii

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1324 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1325 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku w odniesieniu do wniosku Zjednoczonego Królestwa o przystąpienie do tej konwencji, a także w sprawie uchylenia decyzji (UE) 2019/510

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328 z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA