REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/191 z dnia 16 lutego 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/208 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do wymogów dotyczących operacji w każdych warunkach meteorologicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/209 z dnia 16 lutego 2022 r. ustanawiające format danych, które mają być gromadzone i przekazywane w celu określenia wielkości sprzedaży przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych oraz ich stosowania u zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2022/210 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wspólnego unijnego zestawu narzędzi służących rozwiązaniu problemu niedoborów półprzewodników oraz unijnego mechanizmu monitorowania ekosystemu półprzewodników

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2021/2160 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2020/1999 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 436 z dnia 7 grudnia 2021 r.)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2021/2151 z dnia 6 grudnia 2021 r. wykonującego rozporządzenie (UE) 2020/1998 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka ( Dz.U. L 436 z 7.12.2021 )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii ( Dz.U. L 465 z 29.12.2021 )

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1758 z dnia 21 września 2021 r. zmieniającej decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2021/43) ( Dz.U. L 354 z 6.10.2021 )

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE ( Dz.U. L 198 z 28.7.2017 )

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/204 z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji nr (UE) 2015/242 ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania komitetów doradczych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/205 z dnia 14 lutego 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/206 z dnia 15 lutego 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Beninu z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/207 z dnia 15 lutego 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Jordańskie Królestwo Haszymidzkie z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/958 z dnia 31 maja 2021 r. ustanawiającej format zgłaszania danych i informacji dotyczących wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady w państwach członkowskich i format sprawozdania z kontroli jakości zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 13 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211 z dnia 15 czerwca 2021 r.)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/199 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w odniesieniu do stosowania urządzeń odstraszających w połowach okowiela w Morzu Północnym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/200 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w odniesieniu do niektórych środków technicznych dotyczących rozmiaru oczek sieci i maksymalnej długości całkowitej niektórych włoków rozprzowych w Morzu Północnym

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/201 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do systemów zarządzania i systemów zgłaszania zdarzeń, które mają zostać ustanowione przez organizacje projektujące i produkujące, a także procedur stosowanych przez Agencję, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/202 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 ustanawiającego unijny wykaz nowej żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/203 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do ustanowienia przez właściwe organy systemów zarządzania i systemów zgłaszania zdarzeń oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wydawania poświadczeń przeglądu zdatności do lotu

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu UE–OWP NR 2/2021 z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania tymczasowych zmian określonych w pkt A porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Unią Europejską, z jednej strony, a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony, w celu dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa [2022/190]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/192 z dnia 20 października 2021 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1151/2014 w odniesieniu do informacji, które należy przekazywać w przypadku korzystania ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/193 z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 926/2014 ustanawiającym standardowe formularze, szablony i procedury w odniesieniu do informacji, które należy przekazywać przy korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/194 z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/195 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 w odniesieniu do dokumentu informacyjnego, świadectw dopuszczenia pojazdu, arkusza wyników badań i świadectw zgodności w formie papierowej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/196 z dnia 11 lutego 2022 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania i zmianę specyfikacji drożdży piekarskich poddanych promieniowaniu UV (Saccharomyces cerevisiae) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA