REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/891 z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/886 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a rządem Wysp Owczych, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Wysp Owczych w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Wysp Owczych, z drugiej strony, w sprawie udziału Wysp Owczychw programach unijnych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/887 z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/625 w odniesieniu do kodów Nomenklatury scalonej i systemu zharmonizowanego oraz warunków przywozu niektórych produktów złożonych, zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2122 w odniesieniu do niektórych towarów i ptaków domowych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/630 w odniesieniu do wymogów dotyczących produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/888 z dnia 31 maja 2022 r. rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 [„Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser”]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/889 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające decyzję wykonawczą (UE) 2022/746 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/396 z dnia 9 marca 2022 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 80 z dnia 9 marca 2022 r.)

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/876 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/877 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/882 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/883 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/884 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/885 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/878 z dnia 3 czerwca 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/880 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2022/881 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/869 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, zmiany rozporządzeń (WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 2019/943 oraz dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 347/2013

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/871 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz w odniesieniu do równoważności stosowanych w Boliwii inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz upraw nasiennych oleistych i włóknodajnych roślin uprawnych, a także w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknodajnych wyprodukowanego w Boliwii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/873 z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające po raz 331. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 184 - 184 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/874 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający N-(trichlorometylotio)ftalimid (folpet), wobec którego Niderlandy skierowały nierozstrzygnięty sprzeciw zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3465) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 187 - 187 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/875 z dnia 1 czerwca 2022 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3727) (Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 190 - 190 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka zmieniającej umowę między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

REKLAMA