REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/843 z dnia 24 maja 2022 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Colli Berici” (ChNP)]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/844 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/845 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/846 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2022)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/847 z dnia 30 maja 2022 r. dotycząca wspierania wysiłków na rzecz zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także zwalczania tych zjawisk, oraz ich skutkom w Amerykach

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/848 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/1464 w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/849 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/840 z dnia 30 maja 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/841 z dnia 24 maja 2022 r. obejmujące nazwę „Bolandin” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/824 z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/825 z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/826 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie sprostowania i zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w odniesieniu do wyłączeń stosowanych do ograniczonego obszaru połowu gładzicy

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/827 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie sprostowania duńskiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1842 ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/831 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany załącznika I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/832 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków zarządu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/833 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 1999/70/WE dotyczącej zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/834 z dnia 25 maja 2022 r. przyjęta na podstawie art. 31 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE i dotycząca zastosowanego przez Francję środka w postaci wycofania z obrotu określonych butli gazowych wyprodukowanych przez Xinchang Burong Machinery Co. Ltd przed dniem 31 października 2019 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3372) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/835 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy Primer Stain TIP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3379) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Maj 2022 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140 z dnia 19 maja 2022 r.)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/828 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/829 z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 31/96 w odniesieniu do instytucji kwalifikujących się do zwolnienia z podatku akcyzowego

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/830 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas siedemdziesiątej piątej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w odniesieniu do niektórych poprawek do Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/812 z dnia 19 maja 2022 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„dell’Emilia/Emilia” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/813 z dnia 20 maja 2022 r. ustanawiające zamknięcie połowów tuńczyka błękitnopłetwego w wodach konkretnych archipelagów przez łodzie rybołówstwa tradycyjnego pływające pod banderą Portugalii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/814 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej heptamaloksyloglukan (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA