REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Umowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Republiki Armenii w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Serbii w sprawie uczestnictwa Republiki Serbii w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa międzynarodowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Umowa międzynarodowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Kosowem *, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Kosowa w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa międzynarodowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Czarnogórą, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Czarnogóry w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Umowa międzynarodowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Macedonii Północnej, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Macedonii Północnej w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Izraelem, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Izraela w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 143 - 143 Pobierz pdf

Umowa międzynarodowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Gruzji w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 158 - 158 Pobierz pdf

Umowa międzynarodowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Radą Ministrów Republiki Albanii, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Republiki Albanii w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 174 - 174 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/462 z dnia 16 marca 2022 r. przyznające okres przejściowy na stosowanie chronionego oznaczenia geograficznego „Λουκάνικο Πιτσιλιάς” (Loukaniko Pitsilias) (ChOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/463 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998 ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/464 z dnia 21 marca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/54/UE w odniesieniu do upoważnienia Republiki Słowenii do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/465 z dnia 21 marca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do mobilnych zdolności laboratoryjnych rescEU oraz zdolności rescEU w zakresie wykrywania, pobierania próbek, identyfikacji i monitorowania CBRJ (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1831) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/455 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do aktualizacji wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/456 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chitozan zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Strony 138 - 138 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/457 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EGF/2022/000 TA 2022 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/458 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku złożonego przez Hiszpanię – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

Strony 144 - 144 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/459 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie pomocy państwa SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) i SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) wdrożonej przez Danię i Szwecję na rzecz PostNord AB oraz Post Danmark A/S (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6568)

Strony 146 - 146 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/460 z dnia 4 marca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/788 ustanawiającą zasady monitorowania i zgłaszania zakażeń SARS-CoV-2 u niektórych gatunków zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1270)

Strony 191 - 191 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/461 z dnia 15 marca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności rescEU w zakresie transportu i logistyki (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1685)

Strony 193 - 193 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/451 z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w imieniu Unii Europejskiej dotyczących umowy międzynarodowej w sprawie zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie oraz uzupełniających zmian Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/452 z dnia 18 marca 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/453 z dnia 15 marca 2022 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/454 z dnia 16 marca 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1729)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych ( Dz.U. L 428 z 18.12.2020 )

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

REKLAMA