REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/610 z dnia 17 marca 2023 r. nakładające ponownie ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w odniesieniu do przedsiębiorstwa Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd w związku z wyrokiem Sądu w sprawie T-243/19

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/611 z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/97 w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/612 z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 307/2012 w odniesieniu do niektórych procedur unijnej oceny bezpieczeństwa substancji lub grupy substancji podlegających kontroli

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/613 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2023)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/614 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger) (EUMPM Niger/1/2023)

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/615 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2022/170 (EUTM Somalia/1/2023)

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/616 z dnia 17 marca 2023 r. zmieniająca decyzję 2005/37/WE w zakresie zadań wykonywanych przez Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN)

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/617 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu kwasu tłuszczowego pochodzącego z Indonezji

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/588 z dnia 15 marca 2023 r. ustanawiające unijny program bezpiecznej łączności na lata 2023–2027

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/589 z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do wymogów dotyczących białka w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt wytwarzanych z hydrolizatów białkowych

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/590 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania do łotewskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/591 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/73

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/592 z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/244 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/593 z dnia 16 marca 2023 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów lekkiego papieru termoczułego pochodzących z Republiki Korei w odniesieniu do grupy Hansol i zmieniające cło rezydualne

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/595 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia formularza sprawozdania dotyczącego zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2021/770

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/596 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Belgii

Strony 161 - 161 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/597 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Portugalską

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/598 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany decyzji (WPZiB) 2021/698 w celu uwzględnienia unijnego programu bezpiecznej łączności

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/599 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia zdolności sił zbrojnych Republiki Macedonii Północnej

Strony 167 - 167 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/600 z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących ogrzewaczy pomieszczeń, opraw oświetleniowych akwariów, wyłączników i suszarek bębnowych

Strony 171 - 171 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/601 z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1668 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz wymagań metrologicznych i funkcjonalnych detektorów gazów palnych

Strony 176 - 176 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/602 z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/245 przyjmującą oferty zobowiązań złożone po nałożeniu ostatecznego cła wyrównawczego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Strony 179 - 179 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2022 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie transportu drogowego towarów z dnia 15 grudnia 2022 r. dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego [2023/603]

Strony 181 - 181 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2022 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie transportu drogowego towarów z dnia 15 grudnia 2022 r. dotycząca przedłużenia obowiązywania Umowy [2023/604]

Strony 185 - 185 Pobierz pdf

REKLAMA