| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
pko pko pko
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK PKOTFI > PPK - poważne zachorowanie własne, małżonka, dziecka

PPK - poważne zachorowanie własne, małżonka, dziecka

W wyjątkowych sytuacjach życiowych, jakim jest poważne zachorowanie własne, małżonka lub dziecka, uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na swoim rachunku. Jaka jest maksymalna wysokość takiej wypłaty? Jakie choroby uznaje się za „poważne zachorowanie”?

Wcześniejsza wypłata środków

Docelowo wypłata środków z PPK przewidziana jest dla osób, które ukończyły 60. rok życia (dotyczy to zarówno kobiet i mężczyzn). Jest to forma najkorzystniejsza, w szczególności pod względem podatkowym. Są jednak wyjątki od tej zasady i jednym z nich jest chęć przeznaczenia zgromadzonych w PPK pieniędzy na leczenie w przypadku poważnej choroby. Zatem dzięki środkom zgromadzonym na rachunku PPK, uczestnik PPK może wcześniej wypłacić oszczędności w razie poważnej choroby własnej, małżonka lub dziecka. Należy jednak zaznaczyć, że wypłata taka ograniczona jest tylko do wysokości 25% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK.

Jakie choroby uznaje się za „poważne zachorowanie”

Co najważniejsze, nie każda poważna choroba umożliwi wcześniejszą wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK. Ustawa o PPK wymienia zamknięty katalog chorób, które to umożliwiają wypłatę 25% środków. Zatem poważne zachorowanie oznacza:

- całkowitą niezdolność do pracy ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub

- umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub

- niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub

- zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub

- zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy.

Jak wypłacić wcześniej środki

Aby dokonać wcześniejszej wypłaty w przypadku poważnego zachorowania konieczne jest złożenie wniosku do instytucji finansowej zarządzającej środkami. Z kolei do wniosku należy załączyć orzeczenie lekarza orzecznika, zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania.

Kiedy nastąpi wypłata

Uczestnik może zdecydować czy wypłata ma być jednorazowa, czy też rozłożona na raty. Informacja ta powinna znaleźć się we wniosku. Wypłata środków, zarówno w przypadku jednorazowej wypłaty jak i pierwszej raty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie wypłaty środków wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim.

Bezzwrotna „pożyczka”

Co istotne, wypłata środków ma charakter bezzwrotny, nie wiąże się z żadnymi potrąceniami i nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że w razie poważnej choroby własnej lub bliskich, uczestnik otrzyma 25% środków zgromadzonych na rachunku i nie musi tej kwoty zwracać, co jest konieczne w przypadku przeznaczenia zgromadzonych w PPK pieniędzy na wkład własny na zakup mieszkania lub domu. Więcej na ten temat pisaliśmy >>> PPK - zakup mieszkania i wypłata środków na wkład własny. Istnieje również możliwość wypłacenia tych środków kilkukrotnie, jeśli poważne zachorowanie dotyczy różnych chorób lub różnych osób bliskich.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia

PPK - poważne zachorowanie własne, małżonka, dziecka/fot. Shutterstock
PPK - poważne zachorowanie własne, małżonka, dziecka/fot. Shutterstock

NAJNOWSZE PORADY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA