REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze zdefiniowanej daty w PPK

REKLAMA

Oszczędności uczestnika PPK gromadzone są na jego koncie prywatnym. Ale ponieważ mają one pracować i pomnażać wysokość kapitału, będą one lokowane w różne inwestycje i narzędzia.

Wybrana instytucja finansowa jest obowiązana zarządzać odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi, stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK, stąd ich nazwa „fundusze zdefiniowanej daty”.

Zależnie od wieku (od daty urodzenia) uczestnik PPK będzie przypisany do odpowiedniego funduszu zdefiniowanej daty. W przypadku osób młodych w grę będą wchodzić bardziej agresywne, udziałowe, instrumenty finansowe, obarczone większym ryzykiem. Wraz ze zbliżaniem się pracownika do wieku 60 lat stopniowo zwiększane będą udziały w aktywach funduszu PPK bezpiecznych instrumentów o charakterze dłużnym.

Ustawa o PPK szczegółowo reguluje, w jakie instrumenty finansowe i w jakich proporcjach mogą inwestować fundusze cyklu życia.

Zgodnie z Art. 2 ust 1 pkt1, część dłużna to część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, która jest lokowana w następujące instrumenty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych,
  2. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe,
  3. inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu,
  4. depozyty bankowe,
  5. instrumenty pochodne lub indeksy dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe,
  6. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a–e;

Zasadniczą cechą tych instrumentów jest relatywnie niewielkie ryzyko inwestycyjne , ale i również niewielka stopa zwrotu.

Z kolei część udziałowa – część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, która jest lokowana w następujące instrumenty finansowe:

  1. akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe,
  2. inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji,
  3. instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią papiery wartościowe wymienione w lit. a lub b, lub indeksy akcji,
  4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a–c;

Część udziałowa funduszy PPK obarczona jest dużo większym ryzykiem inwestycyjnym niż część dłużna. Jednocześnie instrumenty finansowe części udziałowej charakteryzują się znacznie większą możliwością osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

Część dłużna

Nie mniej niż 70 proc. wartości aktywów części dłużnej musi być lokowane m. in. w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych, czyli w bardzo bezpieczne instrumenty dłużne

Część udziałowa

Nie mniej niż 40 proc. wartości aktywów musi być lokowane m.in. w akcje, lub prawa poboru emitowane przez spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (tzw. indeks WIG20),
Nie więcej niż 20 proc. wartości aktywów musi być lokowane m.in. w akcje lub prawa poboru emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu
mWIG40.

Ponadto aktywa funduszy, w których są gromadzone środki PPK, mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub – maksymalnie do 30 proc. ich wartości – w walutach obcych.

Uczestnik PPK zostanie przypisany do jednego z 8 funduszy (2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060). Osoby urodzone przed 1968 rokiem będą należeć do pierwszego z nich, czyli do funduszu 2025. Do kolejnych  funduszy odpowiednio roczniki: 1968-72,1973-77, 1978-82, 1983-87, 1988-92, 1993-97, 1998-2002… Później będą oczywiście powstawać kolejne.

Zgodnie z art. 40, rożne będą też proporcje inwestowania w instrumenty dłużne i inwestycyjne.

REKLAMA

Źródło: Artykuł partnerski

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo w tej sprawie.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To również dodatki do niego, w tym dodatek za wychowawstwo.

Parkując uszkodziła 10 samochodów

Pech, nieostrożność, a może nietrzeźwość? 41-letnia mieszkanka Olsztyna, usiłując zaparkować samochód na osiedlowej uliczce uszkodziła… 10 samochodów. Kobieta nie chciała przebadać się alkomatem.

Czy w aucie trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny?

Zostałeś zatrzymany do kontroli? Sprawdź, jakie dokumenty musisz przy sobie posiadać. Dowód rejestracyjny, prawo jazdy i aktualne ubezpieczenie OC są jednymi z najważniejszych dokumentów każdego kierowcy.

Czy zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na PPK w 2025 r.?

W jakim wieku najlepiej zacząć oszczędzać? Czy starzejące się społeczeństwo wpłynie na oszczędzanie w PPK? Czy zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na PPK w 2025 r.? Na te i inne pytania w rozmowie z Infor.pl odpowiada prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

REKLAMA

Dni wolne od pracy w drugiej połowie 2024 roku i w 2025 r. [KALENDARZ — DŁUGIE WEEKENDY]

W 2024 r. uwzględniając wszystkie dni wolne i weekendy wypada 115 dni wolnych od pracy. Sprawdź, kiedy przypadają długie weekendy w drugiej połowie 2024 r. Możesz już także wstępnie zaplanować wolne w 2025 r.

Przedawnienie długów w 2024 r. Kiedy kończy się możliwość dochodzenia swoich roszczeń?

28 lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnień. Podstawowy termin przedawnienia długu został skrócony z 10 lat do 6. Część roszczeń jednak ulega przedawnieniu dużo wcześniej. Czym jest przedawnienie długu? Jakie warunki trzeba spełniać by dług się przedawnił? Jak liczyć przedawnienie długu?

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

Z czym mierzy się sektor budowlany w Polsce?

Z czym musi się mierzyć sektor budowlany w Polsce? To niepewność rynkowa, poważne wyzwania ekonomiczne i niedobór kadr. Jak przebiega zmiana pokoleniowa w budownictwie?

REKLAMA

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

W roku szkolnym 2024/2025 pojawią się nie tylko mydło i papier toaletowy. Barbara Nowacka mówi o nowym programie pilotażowym.

Od września 2024 r. nie tylko mydło i papier toaletowy w szkołach. Barbara Nowacka mówi o programie pilotażowym. Zdaniem RPO problem ubóstwa menstruacyjnego godzi w konstytucyjne prawo do nauki. MEN chce to sprawdzić.

REKLAMA